Ponúkame Vám kvalitné služby pre Vaše zdvíhacie zariadenia. V prípade záujmu o akúkoľvek službu nás neváhajte kontaktovať.

SERVISNÉ SLUŽBY ŽERIAVOV

Záručný a pozáručný servis žeriavov

Pravidelné prehliadky

Pravidelné inšpekcie

Revízie zdvíhacích zariadení

Elektrorevízie

Montáž žeriavových dráh

Geodetické zameranie žeriavových dráh

Revízne správy žeriavových dráh s koncovým zameraním

REKONŠTRUKCIE ŽERIAVOV

Zvýšenie nosnosti

Dodávky náhradných dielov žeriavov

Výmena alebo rekonštrukcia mačky

Výmena trolejí

Zmena ovládania – z kabíny na diaľkové ovládanie

Doplnenie diaľkového ovládania

Doplnenie preťažovacej poistky

Rekonštrukcie pohonov žeriavov

Doplnenie antikolízneho zariadenia na žeriavy

Výmeny koľajníc všetkých druhov žeriavových dráh

Dodávky náhradných dielov

Opravy žeriavových dráh

Výškové a smerové vyrovnanie žeriavových dráh