Podvesné žeriavy

Podvesný žeriav je vo svojej podstate mostový žeriav, avšak, od toho “klasického” mostového žeriava sa zásadne líši. Hlavný rozdiel medzi podvesným žeriavom a “klasickým” mostový žeriavom je v spôsobe pojazdu žeriava a konštrukcii žeriavovej dráhy. Priečniky mostového žeriava sú podobné podvozku vlakov – jazdia po koľajniciach zvrchu. Avšak, priečniky podvesných žeriavov sa na dráhu uchytávajú podobne ako mačky kladkostrojov, zospodu. Laicky povedané, priečniky sú “dole hlavou”.  Tu žeriav na dráhu nepôsobí zhora, ale na nej visí.

Konštrukčné vyhotovenie podvesných žeriavov nedovoľuje veľké možnosti nosností a rozpätí, takže ich možno prirovnať k jednonosníkovým mostovým žeriavom (vhodné pre väčšinu ľahších typov výrob alebo skladov). Dvojnosníkové vyhotovenia podvesných žeriavov sú skôr raritou.

Opäť, tak ako jednonosníkový mostový žeriav, podvesný žeriav má tiež jeden hlavný nosník (most), ktorý môže byť vyrobený z valcovaného profilu alebo zo zváraného krabicového profilu

Nosník býva umiestnený na spodnej časti priečnika a presahuje zaň, čo poskytuje väčšie dojazdy kladkostroja ku krajným polohám oproti jednonosníkovým žeriavom.  

Zdvih je zabezpečený najčastejšie lanovým kladkostrojom so zníženou stavebnou výškou (umožní dosiahnuť vyššiu výšku zdvihu kvôli svojej kompaktnej konštrukcii) alebo lanovým kladkostrojom s normálnou stavebnou výškou alebo aj reťazovým kladkostrojom. Napájanie kladkostrojov býva riešené zhrňovacou káblovou trolejou alebo krytou plastovou trolejou.Žeriav je najčastejšie ovládaný rádiovým diaľkovým ovládaním alebo závesným ovládaním, ktoré môže byť závislé na pojazde kladkostroja, teda, obsluha sa musí pohybovať zároveň s kladkostrojom (mačkou), alebo nezávislé na pojazde kladkostroja, kde obsluha pracuje z jedného miesta a nemusí sa pohybovať spolu s kladkostrojom (mačkou). Ďalším spôsobom ovládania môže byť žeriavová kabína s ovládacím kreslom, ktorá sa však pre podvesný žeriav používa menej často.