Mostové žeriavy dvojnosníkové

Charakteristickým znakom tohto typu žeriava je, že má dva hlavné nosníky (mosty), ktoré sú najčastejšie vyrobené zo zváraného krabicového profilu, ale môžu byť tvorené aj valcovanými profilmi, čo je však menej časté konštrukčné riešenie. Dvojnosníkový žeriav je vhodným riešením najmä pre ťažké strojárstvo, šrotové polia alebo zlievarne

Nosníky môžu byť vsadené medzi priečniky, avšak, najmä pri potrebe vyššej výšky zdvihu sa môžu položiť aj na vrch priečnikov. Tu je však potrebný väčší voľný priestor nad žeriavom v porovnaní s osadením medzi priečniky

Zdvih je zabezpečený lanovým kladkostrojom s dvojnosníkovou mačkou, ktorá sa pohybuje po hornej časti mostov. Pri dvojnosníkových žeriavoch sa  vzhľadom na ich využitie často aplikujú aj špeciálne riešenia, ako je napríklad otočná mačka a podobne. Napájanie kladkostroja môže byť riešené zhrňovacou káblovou trolejou, krytou plastovou trolejou alebo energoreťazami.

Žeriav je najčastejšie ovládaný rádiovým diaľkovým ovládaním alebo prostredníctvom žeriavovej kabíny s ovládacím kreslom

Dvojnosníkové žeriavy bývajú vybavené servisnými košmi a pochôdznymi lávkami po jednej alebo oboch stranách žeriava.