SÍDLO

JKM ŽERIAVY s.r.o.
Bystrá 162
977 01 Bystrá

Sklad a výroba
areál bývalej Mostárne Brezno
Mostáresnká 9
977 01 Brezno

E-mail:
servis@jkm-zeriavy.sk

Tel:
+ 421 905 584 086
+ 421 903 689 305

IČO: 51 41 72 86
DIČ: 21 20 70 69 51
IČ DPH: SK 21 20 70 69 51

Ing. Andrej Michelčík

obchodno-technický manažér
+ 421 905 584 086
andrej.jkm@gmail.com

Jozef Michelčík

konateľ
+ 421 907 744 163
jkm.zeriavy@gmail.com

Klaudia Kardhordóová

asistentka
+ 421 903 689 305
klaudia.jkm@gmail.com