Portálové a poloportálové žeriavy

Tieto typy žeriavov sú najčastejšie využívané na skládkach, v prístavoch, v skladoch hutných materiálov, drevoskladoch a podobne. Vo vnútorných priestoroch sa najčastejšie využívajú ako mobilné portálové žeriavy na kolieskach, s možnosťou presunu po celej hale podľa potreby, alebo pohybujúce sa po koľajovej dráhe. Môžu byť jednonosníkové ale aj dvojnosníkové. Nosníky bývajú tvorené zváraným krabicovým profilom, ale môžu byť tvorené aj valcovaným profilom alebo to môžu byť nosníky priehradové.

Pre portálové a poloportálové žeriavy sú typické ich nohy – v prípade portálového žeriava sú na oboch stranách a v prípade poloportálového len na jednej strane a druhá strana je riešená napríklad ako pojazd mostového žeriava. Nosník býva umiestnený na vrchu nôh (najčastejšie riešenie pre menšie mobilné portálové žeriavy) alebo pod nimi ako v prípade veľkých, skládkových žeriavov.

Zdvih je zabezpečený lanovým kladkostrojom s mačkou (jedno- alebo dvojnosníkovou, podľa typu žeriava). Pri dvojnosníkových žeriavoch sa vzhľadom na ich využitie často aplikujú aj špeciálne riešenia, ako je napríklad otočná mačka a podobne. V prípade menších mobilných portálových žeriavov sa používa kladkostroj so zníženou alebo normálnou stavebnou výškou alebo reťazový kladkostroj. Napájanie kladkostroja býva zväčša riešené zhrňovacou káblovou trolejou alebo krytou plastovou trolejou.

Žeriav je najčastejšie ovládaný rádiovým diaľkovým ovládaním, závesným ovládaním, ktoré môže byť závislé na pojazde kladkostroja, teda, obsluha sa musí pohybovať zároveň s kladkostrojom (mačkou), alebo nezávislé na pojazde kladkostroja, kde oblsuha pracuje z jedného miesta a nemusí sa pohybovať spolu s kladkostrojom (mačkou) alebo prostredníctvom žeriavovej kabíny s ovládacím kreslom. Mobilné portálové žeriavy bývajú často na ručný pohon (tlačením).