Žeriavové dráhy

Súčasťou dodávky mostového žeriavu býva často aj žeriavová dráha. V prípade, že hala má stĺpy vhodné na montáž žeriavovej dráhy, dodajú sa len nosníky žeriavovej dráhy. V prípade, že hala stĺpy nemá alebo sú na žeriavovú dráhu nevhodné, žeriavová dráha sa vyhotoví spoločne so stĺpmi, ktoré sa môžu ale aj nemusia kotviť do stien haly. Finálny výber konštrukcie závisí od konkrétnych charakteristík a požiadaviek u zákazníka.