Mostové žeriavy jednonosníkové

Charakteristickým znakom tohto typu žeriava je, že má jeden hlavný nosník (most), ktorý môže byť vyrobený z valcovaného profilu alebo zo zváraného krabicového profilu. Jednonosníkový žeriav je vhodným riešením pre väčšinu ľahších typov výrob alebo skladov, keďže ich možnosti použitia sú limitované požadovanou nosnosťou a rozpätím. 

Nosník môže byť vsadený medzi priečniky, avšak, najmä pri potrebe vyššej výšky zdvihu sa môže položiť aj na vrch priečnikov. Tu je však potrebný väčší voľný priestor nad žeriavom v porovnaní s osadením medzi priečniky. 

Zdvih je zabezpečený najčastejšie lanovým kladkostrojom so zníženou stavebnou výškou (umožní dosiahnuť vyššiu výšku zdvihu kvôli svojej kompaktnej konštrukcii) alebo lanovým kladkostrojom s normálnou stavebnou výškou alebo aj reťazovým kladkostrojom. Napájanie kladkostrojov býva zväčša riešené zhrňovacou káblovou trolejou alebo krytou plastovou trolejou.Žeriav je najčastejšie ovládaný rádiovým diaľkovým ovládaním alebo závesným ovládaním, ktoré môže byť závislé na pojazde kladkostroja, teda, obsluha sa musí pohybovať zároveň s kladkostrojom (mačkou), alebo nezávislé na pojazde kladkostroja, kde oblsuha pracuje z jedného miesta a nemusí sa pohybovať spolu s kladkostrojom (mačkou). Ďalším spôsobom ovládania môže byť žeriavová kabína s ovládacím kreslom, ktorá sa však pre jednonosníkový žeriav používa menej často.