Portálové a poloportálové žeriavy
Produkty

Tieto typy žeriavov sú najčastejšie využívané na skládkach, v prístavoch, v skladoch hutných materiálov, drevoskladoch a podobne. Vo vnútorných priestoroch sa najčastejšie využívajú ako mobilné portálové žeriavy na kolieskach, s možnosťou presunu po celej hale podľa potreby, alebo pohybujúce sa … Read More

Otočné žeriavy
Produkty

Otočné žeriavy sú šikovným riešením pre malé dielne alebo pracoviská, kde je mostový žeriav zbytočný. Môžu byť vyhotovené v rôznom prevedení, takže možnosti použitia sú široké. Konštrukcia otočných žeriavov ale limituje ich maximálne nosnosti, ktoré sú v úzkom vzťahu s … Read More

Žeriavové komponenty
Produkty

Mostový žeriav tvoria niekoľké základné žeriavové komponenty. Okrem samotného oceľového nosníka tam patria: zdvíhacie zariadenie, teda reťazový kladkostroj alebo lanový kladkostroj, priečniky s elektroprevodovkami zabezpečujúce pojazd žeriava rádiové diaľkové ovládanie alebo závesné ovládanie, zhrňovacia káblová trolej alebo krytá plastová trolej zabezpečujúce … Read More

Žeriavové dráhy
Produkty

Súčasťou dodávky mostového žeriavu býva často aj žeriavová dráha. V prípade, že hala má stĺpy vhodné na montáž žeriavovej dráhy, dodajú sa len nosníky žeriavovej dráhy. V prípade, že hala stĺpy nemá alebo sú na žeriavovú dráhu nevhodné, žeriavová dráha … Read More

Mostové žeriavy jednonosníkové
Produkty

Charakteristickým znakom tohto typu žeriava je, že má jeden hlavný nosník (most), ktorý môže byť vyrobený z valcovaného profilu alebo zo zváraného krabicového profilu. Jednonosníkový žeriav je vhodným riešením pre väčšinu ľahších typov výrob alebo skladov, keďže ich možnosti použitia … Read More

Podvesné žeriavy
Produkty

Podvesný žeriav je vo svojej podstate mostový žeriav, avšak, od toho “klasického” mostového žeriava sa zásadne líši. Hlavný rozdiel medzi podvesným žeriavom a “klasickým” mostový žeriavom je v spôsobe pojazdu žeriava a konštrukcii žeriavovej dráhy. Priečniky mostového žeriava sú podobné … Read More

Mostové žeriavy dvojnosníkové
Produkty

Charakteristickým znakom tohto typu žeriava je, že má dva hlavné nosníky (mosty), ktoré sú najčastejšie vyrobené zo zváraného krabicového profilu, ale môžu byť tvorené aj valcovanými profilmi, čo je však menej časté konštrukčné riešenie. Dvojnosníkový žeriav je vhodným riešením najmä … Read More